Assistance in Nepal during Covid-19

नेपाली वेलफेयर सोसाईटी युके को रहत बितरण कर्येक्रम | By Jit | Facebook

http://everesttimes.net/archives/16727

http://everesttimes.net/archives/16868

नेपाली वेलफेयर सोसाईटी युकेद्वारा मुसहर बस्तीमा राहत वितरण | Everest Times UK

https://www.ablokit.com.np/detail/535

कोरोना प्रभावित सय परिवारलाई वेलफेयर सोसाइटीको राहत (nayapatrikadaily.com)

नेपाली वेलफेयर सोसाईटी युके (न्युज-युके) बिषय: राहत वितरण कार्यक्रम स्थान: धनगडी महानगरपालिका-११, बेला, कैलाली जिल्ला | By Jit | Facebook

सम्पूर्णमा नमस्कार !! नेपाली… – Dhan Bahadur Sarki | Facebook

रोयल बरो ग्रीनविच द्वारा वेलफेयर सोसाइटीको संयोजनमा बाग्लुङमा बाँडिएको राहत यस्तो देखियो | रोयल बरो ग्रीनविच द्वारा वेलफेयर सोसाइटीको संयोजनमा बाग्लुङमा बाँडिएको राहत यस्तो देखियो (भिडियो हेर्नुहोस् ) | By London Nepal News | Facebook

Manoj Ram – धन बहादुर सार्की बाट आर्थिक सहयोग प्राप्त… | Facebook

l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.londonnepalnews.com%2Farchives%2F70733&h=AT1G06iFeaE4QtPp0YoVbm5xdpzI9bfEJLVCOZ43VF7tsv2xJPdHBxpNGeKtD4lGFVw29QKsinQB5ACZnF6LO_pOAr6xQDo5AB4QnBmXMgH9p9W9wREMGwjI88vzrrlvirUSNU4Vlq6A&s=1

नेपाली वेलफेयर सोसाइटी यूकेले लाखौंको… – London Nepal News | Facebook

London Nepal News Members | Facebook

नेपाली वेलफेयर सोसाइटी यूकेमा सार्की दोस्रो पटक अध्यक्ष चयन, अरु को को भए निर्वाचित ? – London Nepal News